Τιμες

Kymco Agility 125cc

Kymco Agility Scooter
Είδος οχήματος; Kymco Agility
125cc Scooter
Kymco ATV
150cc
01/05 - 30/06
01/10 - 31/10
20 € / μέρα 30 € / μέρα
01/07 - 31/07
01/09 - 30/09
25 € / μέρα 35 € / μέρα
01/08- 31/08 30 € / μέρα 45 € / μέρα

*Επιπλέον 24% φόρος
*Για ενοικίαση μιας μέρας επιπλέον 5 €

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2018

STAY & RIDE

Κρατηση

Donkeys Scooters - Donkeys Donkeys Scooters - Donkeys