Τιμες

Kymco Agility 125cc

Kymco Agility Scooter
Είδος οχήματος Kymco Agility
125cc Scooter
Μάιος, Ιούνιος & Οκτώβριος 20 € / μέρα
Ιούλιος & Σεπτέμβριος 25 € / μέρα
Αύγουστος 30 € / μέρα
Είδος οχήματος Kymco ATV
250cc
Μάιος & Οκτώβριος 35 € / μέρα
Ιούνιος & Σεπτέμβριος 40 € / μέρα
Ιούλιος 45 € / μέρα
Αύγουστος 50 € / μέρα
Είδος οχήματος Kymco ATV
450cc
Μάιος & Οκτώβριος 50 € / μέρα
Ιούνιος & Σεπτέμβριος 55 € / μέρα
Ιούλιος 60 € / μέρα
Αύγουστος 70 € / μέρα

*Επιπλέον 24% φόρος
*Για ενοικίαση μιας μέρας επιπλέον 5 €

Είδος οχήματος Kymco ATV
550cc
Μάιος & Οκτώβριος 60 € / μέρα
Ιούνιος & Σεπτέμβριος 65 € / μέρα
Ιούλιος 70 € / μέρα
Αύγουστος 80 € / μέρα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2019

STAY & RIDE

Κρατηση

Donkeys Scooters - Donkeys Donkeys Scooters - Donkeys