Οροι Χρησης

 • Ο ενοικιαστής πρέπει να είναι κάτοχος ανάλογης Ελληνικής ή χώρας της Ε.Ε. ή Διεθνους άδειας οδηγήσεως με ημερομηνία έκδοσης όχι μικρότερη του ΕΝΟΣ έτους και θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί μετά το 1991 είναι απαραίτητο να είναι κατηγορίας Α1 τουλάχιστον για οδήγηση δικύκλου 125cc. Σε καμία περίπτωση δεν ενοικιάζονται δύο οχήματα με μία άδεια οδήγησης.
 • Ο χρόνος ενοικιάσεως και το τίμημα συμφωνούνται πριν την παραλαβή του οχήματος και προκαταβάλεται. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος πριν του συμφωνημένου χρόνου ο ενοικιαστής δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για τον υπόλοιπο χρόνο.
 • Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ειναι 1 ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα και μέχρι των 3ων ωρών ο ενικοιαστής επιβαρύνετε με το 1/5 της ημερήσιας τιμής, περαν των τριών (3) ωρών επιβαρύνεται με μια επιπλέον ημέρα.
 • Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνετε τις ώρες λειτουργίας του γραφείου ή εκτός αυτού με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
 • Ασφάλεια: Τα ενοικιαζόμενα οχήματα είναι καλυμένα με Ασφάλεια προς τρίτους (απλή ασφάλιση).
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του ενοικιαστή,η ασφάλεια καλύπτει τις υλικες ζημειές που θα προκληθούν στο αλλο όχημα ενώ για οι υλικές ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα αποζημιώνονται απο τον ενοικιαστή.
 • Η ασφάλεια του οχήματος καλύπτει σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους.
 • Σε περιπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα άλλου ατόμου, οι ζημιές αποζημιώνονται από εκείνον που τις προκάλεσε αφού φυσικά μας γίνουν γνωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του.

Ο ενοικιαστης

 1. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το όχημα στην ίδια κατάσταση με τα ελαστικά και τον εξοπλισμό που είχε κατά την ημέρα της συμφωνίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλαβης των ελαστικών, πρέπει να σταματάει αμέσως το όχημα και να ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη.
 2. Οφείλει να ακολουθεί τον Κ.Ο.Κ. να μην χρησιμοποιεί το όχημα σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, σε σκληρά εδάφη, αμουδιές, σε οποιοδήποτε αλλο μέρος που μπορεί να πάθει ζημιά ή απαγορεύται απο τις αρχές. Κανένας άλλος δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιεί το όχημα εκτός του ενοικιαστού ο οποιος απαγορεύεται να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών.
 3. Οφείλει να γνωρίζει ότι το όχημα είναι για ένα (1) ή δυο (2) άτομα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ενοικιαστής να μεταφέρει τρίτο άτομο του αφαιρείται το όχημα παρουσία της αστυνομικής αρχής και του επιβάλετε πρόστιμο 200€ απο τον ιδιοκτήτη.
 4. Οφείλει σε περιπτωση ατυχήματος εξ’αιτίας του, σε οποιαδηποτε μορφή βανδαλισμού ή κλοπης εξαρτημάτων να πληρώσει τις ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα καθώς και τις ημεραργίες του. Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος θεωρείται υπεύθυνος και πρέπει να το αποζημιώσει πλήρως.
 5. Ευθύνεται για κάθε πρόστιμο ή ποινή απο τροχαία παράβαση η αφαίρεση πινακίδων του οχήματος. Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων υποχρεούται να καταβάλει το ποσό για τυχον ημεραργίες του οχήματος ή να καταβάλλει το τριπλάσιο ή όποιο άλλο ποσό προβλέπεται απο τις οικείες διατάξεις για την άμεση παραλαβή των πινακίδων.
 6. Οφείλει να κλειδώνει το όχημα πάντα. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής των κλειδιών του οχήματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο για το κόστος της αντικατάστασής τους (κλειδιά-κλειδαριά).
 7. Οφείλει να επιστέφει το όχημα με το αναγραφόμενο στο ενοικιαστήριο ποσοστό καυσίμων. Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο του αναγραφομένου οφείλει να καταβάλει το ποσό που αναλογεί σε αυτό, σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
 • Απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και οδήγηση εντός της χώρας Φολεγάνδρου και στην προβλήτα του Λιμανιού.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά του οχήματος εκτός νήσου Φολεγάνδρου.
Donkeys Scooters - Donkeys Donkeys Scooters - Donkeys